معرفی بیمارستان

  بیمارستان سینا از سال 1332 به عنوان مرکز درمانی شیر خورشید بنا شده است که در ابتدا فقط  بخش های جراحی، اتاق عمل  و خدمات سرپایی انجام میگرفته در سال 1354 بخش های اورژانس، داخلی و زایشگاه نیز ساخته شدند. در سال 1358 از مرکزمدنی و هلال احمر به نام بیمارستان سینا تغییر عنوان داده شده است.پس از انقلاب  بخش های اتاق عمل، درمانگاه تخصصی،بخش های بستری، اورژانس و زایشگاه بازسازی و تکمیل گردید.بخش رادیولوژی، ساختمان اداری و رادیولوژی در سال 1364 ساخته شد و در سال 1376 نمازخانه بیمارستان و بخش دیالیز به همت فرد خیّر آقای جعفرزاده شروع به ساخت نمودند تا اواسط سال 1377 به بهره برداری رسید بخش CCu بیمارستان در سال 1386 به بهره برداری رسید.

بیمارستان سینا دارای بخش های پاراکلینیک آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، اورژانس، داروخانه، درمانگاه تخصصی، بخش های بستری داخلی، اطفال، جراحی عمومی، زنان، زایشگاه، نوزادان، اتاق عمل،CCU  و دیالیز می باشد.

مشخصات فیزیکی

کل مساحت زمین 6970 مترمربع، کل مساحت زیربنا3000 متر مربع، تعداد طبقات ساختمان دو طبقه و تعداد تخت های مصوب 84 تخت بدون اورژانس می باشد.