جرایم کیفری علیه پرسنل درمانی در حال انجام وظیفه 

چنانچه هر کس اعم از بیمار ،همراه،وابستگان و سایر افراد درحال وظیفه به پرسنل درمانی توهین نماید ،مشمول ماده 608 ،609  قانون مجازات اسلامی می گردد:
 الف:سه تا شش ماه حبس
ب:تا 74 ضربه شلاق
ج:جزای نقدی

مصادیق توهین :
• به کار بردن هر گونه کلمات رکیک ،اهانت آمیز
• فحاشی
• انجام اقدامات عملی که دلالت بر توهین داشته باشد
• وارد کردن هر گونه ضربه به قصد توهین و تحقیر

ضروری است پرسنل محترم درمانی در صورت وقوع جرایم ذکر شده با اطلاع مسئول ما فوق صورت جلسه حادثه را تنظیم واز مامورین انتظامی و امنیتی در خواست کمک نماید.


در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٨٥٢٠
 ایـن مـاه : ٩٣
 ایـن هـفتـه : ٣٥٢
 دیـروز : ٤٠
 امـروز : ٥٣