ارگان های طرف قرداد بیمه با بیمارستان سینا

  طرف قرارداد 
                                          

نوع پذیرش

 سازمان خدمات درماني
         

شامل: كارمندان-ساير اقشار-بيمه ايرانيان-روستائيان با ارائه دفترچه معتبر

سازمان تامین اجتماعی 

با ارائه دفترچه معتبر

سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح

با ارائه دفترچه معتبر  

                  کمیته امداد       

                                      
با ارائه دفترچه معتبر- تحت پوشش

      با ارائه معرفي نامه (موردي)

شركت بيمه دانا(شرکت آب و فاضلاب کرمان و رفسنجان،شرکت توزیع برق شمال، شرکت توزیع برق جنوب،مدیریت تولید برق زرند،آب منطقه ای کرمان)  

با ارائه معرفي نامه و كارت طلايي و دفترچه بيمه

 
ذوب آهن
 

معرفي نامه  

 اداره کل زندان ها      

معرفی نامه

کمیساریا عالی 

فرم تخفیف سازمان ملل 

 بانک:صادرات،سپه،ملت،کشاورزی

با ارائه دفترچه معتبر 

بهداری منطقه انتظامی

معرفي نامه  در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٧٥٩٥
 ایـن مـاه : ٢٨٦
 ایـن هـفتـه : ١٣٠
 دیـروز : ٥٤
 امـروز : ١٣