در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٤٧٦٤٤
 ایـن مـاه : ٣٦٧
 ایـن هـفتـه : ٤٠٤
 دیـروز : ٢٧
 امـروز : ١٦