معرفی پزشکان بیمارستان

دکتر سید مصطفی تهامی نیا....................متخصص بیماری های عفونی 
دکتر علی اکبر آب روش...........................متخصص داخلی
دکتر مهدی علیزاده.................................متخصص داخلی
دکتر ندا ظهیری.....................................متخصص جراحی عمومی
دکتر مهدی نیک ورز.................................متخصص ارتوپدی
دکتر مسعود نظری .................................متخصص مغزو اعصاب
دکتر محسن عدالتخواه............................متخصص گوش،حلق و بینی
دکتر رضا سینایی...................................متخصص اطفال
دکتر افسانه شیرانی................................متخصص اطفال
دکتر وحید محمدی.................................متخصص قلب و عروق
دکتر مریم درویش...................................متخصص زنان و زایمان
دکتر یلدا پورحسن..................................متخصص زنان و زایمان
دکتر حبیب اله منظری توکلی..................متخصص کلیه ها و مجاری ادراری


در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٨٥٢١
 ایـن مـاه : ٩٤
 ایـن هـفتـه : ٣٥٣
 دیـروز : ٤٠
 امـروز : ٥٤