واحد رایانه

  مسئول واحد: خانم مهدوی

 پست الکترونیکfdp_83418@yahoo.com 

با توجه به استفاده از سيستم مديريت اطلاعات بيمارستاني
(HIS) در اين بیمارستان ، مهمترين فعاليت اين واحد نگهداري و پشتيباني ، بروز رسانی و گسترش شبكه HIS و انطباق آن با نيازهاي بمارستان ، استانداردسازي مقررات داخلي با همكاري ساير واحدها و لحاظ نمودن و اجراي مقررات و بخشنامه هاي اداري ـ سازماني و بيمه اي در ساختار HIS مي باشد.  

ساختار شبكه :

راه اندازي و بكار گيري دستگاه هاي سرور مطابق با فن آوري روز          

امكان ايجاد اشتراك اينترنت در بخش های بیمارستان

توسعه و بهينه سازي بستر شبكه

كنترل مداوم بستر شبكه و پيش بيني Backup ، پويا بودن سوئيچ ها ، كنترل صحت عملكرد بستر شبكه و تجهيزات و منصوبات آن ، UPS ها و بكارگيري روشهاي جلوگيري از استهلاك و خرابي سيستم هاي موجود.

طراحی وب سایت بیمارستان و بروز رسانی آن

سخت افزار :

1) با محور قرار دادن سيستم كنترل كيفيت مداوم در اين واحد تا حد توان سعي گرديده كمترين ميزان خرابي و استهلاك در سيستمهاي موجود پيش آيد و با رفع نواقص و ايرادات بوجود آمده در داخل واحد رایانه و اخذ راهكارهاي حفاظتي كمترين ميزان ارجاع دستگاهها به خارج از بیمارستان وجود داشته است.

2) كيفيت سنجي و كنترل مداوم لوازم مصرفي از قبيل كارتريج ها ، كابل هاي شبكه ، سوكتها و ...از نظر كيفي و استفاده بهينه از منابع موجود.

3) ارتقاء سيستم هاي مرتبط با شبكه

4) ارتقاء سيستمهاي قديمي

5) ارائه و اجراي طرحهاي جديد در استفاده بهينه از منابع سخت افزاري از جمله اشتراك در استفاده از Printer ها و ...

6) ساماندهي و نظارت بر دستگاههايي كه براي سرويس به خارج از بیمارستان انتقال مي يابند و بررسي نوع خرابي قبل و بعد از سرويس و كنترل عملكرد و صحت كاركرد آنها.

نرم افزار :

1) حفظ و نگهداري شبكه HIS بیمارستان

2) نصب آپديت هاي جديد برنامه HIS

3) بروز آوري و پشتيباني نرم افزارهاي تهيه شده در مربیمارستان

4) پشتيباني 24 ساعته از كليه سيستمهاي موجود در بیمارستان

5) بررسي و اخذ راهكارهايي براي مقابله با ويروس هاي كامپيوتري ، كدهاي مخرب و افزايش امنيت شبكه

6) بسط و گسترش دانش انفورماتيك و استفاده از IT در تمامي رده ها با برگزاري دوره هاي آموزش HIS و آموزش عمومي رايانه

7) ايجاد كاربريهاي جديد در نرم افزار HIS و تعريف سطوح دسترسي و كاربري جديد

8) ايجاد گزارشات و قابليت هاي جديد در نرم افزار HIS

9) برگزاري چندين دوره بررسي HIS و شناسايي نقاط ضعف و قوت در دانشگاه علوم پزشکی                                                                                       


در بیمارستانآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٩٩٣٢
 ایـن مـاه : ٨٩
 ایـن هـفتـه : ١٨٢
 دیـروز : ٣٨
 امـروز : ٥١