بخش زنان

 

تعداد تخت

مکان بخش در بیمارستان

تعداد اتاق

6

غربی

3

شرح خدمات(روند پذیرش بیمار)

1-     بيمار به مطب پزشك مراجعه و اگر نياز به بستري داشته باشد با دستور بستري به واحد پذيرش مراجعه و تشكيل پرونده ميدهد و در بخش مربوطه بستري ميگردد .

2- بيمار به اورژانس مراجعه و چنانچه نياز به بستري داشته باشد با گرفتن دستور بستري به پذيرش مراجعه و با تشكيل پرونده در بخش مربوطه بستري ميگردد .

1-    این بخش مجهز به سیستم HIS می باشد و تمام اقدامات انجام شده برای بیماران در این سیستم ثبت می گردد.

 

امکانات درمانی

1-    امكانات درماني اوليه – بستري – جراحي عمومي – جراحي زنان – نوارقلب – الكترو شوك– مانيتورينگ – ساكشن و ساير درمانهاي مورد نياز

کادر درمانی(به تفکیک پزشک- پرستار و ...)

پزشکان متخصص زنان و زایمان : دکتر یلدا پورحسن- دکتر طیبه همتی

متوسط تعداد بیماران پذیرش شده در ماه: 300 بیمار

سرپرستار بخش: خانم آذر صلاحی