بخش دیالیز

 

تعداد تخت

مکان بخش دربیمارستان

تعداد اتاق

5

شمال- غربی

5

شرح خدمات(روندپذیرش بیمار)

1-بیمار به بخش دیالیز مراجعه کرده و در همان مکان تشکیل پرونده دادهو راهنماییهایی به بیمار داده می شود و تاریخ علت مراجعه بعدی بیمار مشخص می گردد .

2-این مرکز علاوه بر پذیرش بیماران شهرستان، بیماران بخش های راور و کوهبنان را نیز پذیرش میکند.

3-بیماران توسط پزشکان داخلی بیمارستان روزانه ویزیت می شوند.

4-در این مرکز فقط همودیالیز انجام می گردد و دیالیز صفاقی و بخش تالاسمی ندارد.

5-این بخش مجهز به سیستمHISمی باشد و تمام اقدامات انجام شده برای بیماران در این سیستم ثبت می گردد.

امکاناتدرمانی

بستری موقت بیمار و انجام کامل دیالیز با دستگاههای پیشرفته روز

کادر درمانی(به تفکیک پزشک- پرستارو ...)

پزشکان متخصص داخلی: دکتر محمد فرقانی- دکترعلی اکبرآبروش-دکتر مهدی علیزاده

متوسط تعداد بیماران پذیرش شده در ماه: 220 بیمار

سرپرستار بخش: خانم بتول امیری

پرسنل: 4 نفر پرستار


آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٨٥١٨
 ایـن مـاه : ٩١
 ایـن هـفتـه : ٣٥٠
 دیـروز : ٤٠
 امـروز : ٥١