صفحه اصلی
درباره بیمارستان
 معرفی بیمارستان
 چارت سازمانی
 حوزه ریاست
واحدهای بیمارستان
 کلینیک ویژه بیمارستان
 واحدهای درمانی
 واحدهای اداری و مالی
 واحدهای پاراکلینیک
کادر پزشکی
 اسامی پزشکان
بهبود کیفیت
 رسالت بیمارستان
 منشور حقوق بیمار
آموزش
 آموزش به بیمار
 آموزش به پرسنل
 پیام بهداشتی
راهنمای مراجعین
 قوانین بیمارستان
 برنامه پزشکان درمانگاه
 راهنمای بستری بیمار
 راهنمای ترخیص بیمار
 بیمه های طرف قرارداد
 نوبت دهی درمانگاه
خدمات کارکنان
 فیش حقوقی
 پست الکترونیک
 اتوماسیون اداری
 پورتال کارکنان
 پورتال کارکنان


  اخبار
آرشيو اخبـار

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٥٦٥٤٣
 ایـن مـاه : ٢٦١٧
 ایـن هـفتـه : ٤١٣
 دیـروز : ١٠٢
 امـروز : ٧١


آدرس بیمارستان: 
زرند-
خیابان چمران کوچه پاسداران بیمارستان سینا

تلفن:
33422600-034
 33423276

فاکس:
   03433420981

کد پستی:
7761819595